Sportovci bilancovali

Sportovci bilancovali

Dne 3.2.2023 proběhla v kulturní místnosti Obecního domu v Nošovicích Valná hromada SK
Nošovice-Lhoty, z.s. Můžeme konstatovat, že naše hlavní činnost tj. organizace a zajištění
účasti našich celků v soutěžích Okresního fotbalového svazu FM se nám daří. Dobrá
spolupráce nadále pokračuje ve výchově mladých fotbalistů s TJ Sokol Dobrá. V tomto
zimním období se naše přípravky účastní Krajské zimní ligy MSkraje. U družstva dospělých
došlo po nevýrazných podzimních výsledcích ke změně trenéra. Naši nejmenší „Medvídci“ se
scházejí v rámci možností v klubovně na hřišti a odtud vyráží za poznáním do blízkého ale i
vzdálenějšího okolí. A že nás to všechno něco stojí, jsme se dozvěděli ze zprávy pokladníka.
Prostředky na naši činnost se nám daří získávat jak z příspěvků obcí, nadačních fondů,
pronájmu, z prodejních akcí, od sponzorů a v neposlední řadě z dotací za které tímto
děkujeme.